За нас

Даваме възможността създателите на подкасти да добавят своите епизоди в платформата, където аудиторията очаква да ги чуе и оценява по желание.

Борим се за повишаването на слушаемостта на българските подкасти, както и за колекциониране и категоризиране на им с цел удължаване живота на епизодите им.

Стилиян
Страхил
Теодор
Христомир
Йордан